Meeskonnacoaching

Heast suurepäraseks!

Parimaid tulemusi saavutavad need meeskonnad, kus inimesed oskavad ja tahavad koos tööd teha. Meeskonnacoachingu eesmärk on toetada meeskondi soovitud tulemuste saavutamisel – fookus on selguse ja avatuse loomisel meeskonnas ning usaldusliku koostööõhkkonna kasvatamisel.

Meeskonnacoaching omab märkimisväärset kasutegurit, kui:

 • oled loomas uut meeskonda
 • soovid käivitada olulist muutust
 • tahad toetada oma meeskonda teekonnal heast suurepäraseks

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.

Henry Ford

Lahenduskeskse meeskonnacoachingu toel:

 • loote selguse eesmärkide, prioriteetide ja tegevuskavade osas
 • selgitate rollide, ülesannete ja vastutuse jaotumist meeskonnas
 • õpite teineteisega arvestavalt lahendama töö käigus üles kerkivaid eriarvamusi
 • parandate infoliikumist
 • meeskonnaliikmed mõtestavad oma töö ja isikliku panuse tähendust
 • kasvab töötajate isiklik vastutustunne ja tõuseb motivatsioon
 • tugevneb usalduslik koostööõhkkond
 • meeskond liigub pühendunult soovitud tulemuste poole

Meeskonnacoaching on protsess, kus kokkulepitud ajaperioodi vältel toimuvad regulaarsed kohtumised. Täpne programm ja ülesehitus lähtuvad Sinu meeskonna vajadustest ja ootustest.