Meeskonnacoaching

Heast suurepäraseks!

Parimaid tulemusi saavutavad need meeskonnad, kus inimesed oskavad ja tahavad koos tööd teha. Meeskonnacoachingu eesmärk on toetada meeskondi soovitud tulemuste saavutamisel – fookus on selguse ja avatuse loomisel meeskonnas ning usaldusliku koostööõhkkonna kasvatamisel.

Meeskonnacoaching omab märkimisväärset kasutegurit, kui:

 • oled loomas uut meeskonda
 • soovid käivitada olulist muutust
 • tahad toetada oma meeskonda teekonnal heast suurepäraseks

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.

Henry Ford

Lahenduskeskse meeskonnacoachingu toel:

 • loote selguse eesmärkide, prioriteetide ja tegevuskavade osas
 • selgitate rollide, ülesannete ja vastutuse jaotumist meeskonnas
 • õpite teineteisega arvestavalt lahendama töö käigus üles kerkivaid eriarvamusi
 • parandate infoliikumist
 • meeskonnaliikmed mõtestavad oma töö ja isikliku panuse tähendust
 • kasvab töötajate isiklik vastutustunne ja tõuseb motivatsioon
 • tugevneb usalduslik koostööõhkkond
 • meeskond liigub pühendunult soovitud tulemuste poole

Meeskonnacoaching on protsess, kus kokkulepitud ajaperioodi vältel toimuvad regulaarsed kohtumised. Täpne programm ja ülesehitus lähtuvad Sinu meeskonna vajadustest ja ootustest.

Millist kasu Sinu meeskond meeskonnacoachingust saaks?! Võta ühendust kaldalea@gmail.com ja arutame.