Meeskonnacoaching, kellele ja milleks

Coaching on aina hoogu kogumas – professionaalsete coachide arvukuse kasvuga suureneb ka nende inimeste ja meeskondade hulk, kes coachingu kasu isiklikult kogenud on. Mis on see miski, mis coachingule niivõrd võimsa kasuteguri annab. Miks meeskonnacoachingut kasutada?

Coachingus liigutakse soovitud tulemusteni küsimuste ja loovate tehnikate abil. Võimsad eesmärgistatud küsimused aitavad inimesi ja meeskondi jõuda uute taipamisteni. Küsimused seavad kahtluse alla ja raputavad status quod, et teha ruumi uutele arusaamistele ja vaatenurkadele. Küsimused – see kõlab lihtsalt, eks. Mõtle näiteks iseenda ja oma tiimi peale. Mis mõtted Sul tekivad kui otsid vastust küsimusele – mida ma hetkel oma kolleegidelt kõige enam vajan? Millised on meie ühised väärtused ja milles need väljenduvad? Milline on minu roll meie meeskonna ühiste eesmärkide saavutamisel? Kuidas meie meeskonna töö mõjutab ettevõtte teiste üksuste igapäevast toimimist? Uued taipamised sünnivad nendele küsimustele vastuseid otsides ja märkamisi omavahel jagades.

Meeskonnacoachingu abil algatatakse olulisi vestlusi. Vestlusi, mis argipäevas kipuvad jääma eesmärkide, tulemusplaanide ja kvartaliaruannete varju. Selleks, et liikuda tugeva meeskonnana üheskoos edasi on tihtipeale kasulik viivuks peatuda. Peatuda selleks, et õppida tegema targalt ja teineteisega arvestavalt koos tööd. Selleks, et aktsepteerida lugupidavalt erisusi ja tunnustada ning võimendada tugevusi. Habras ja katkine meeskond suurepäraseid tulemusi ei saavuta!

Lahenduskeskse meeskonnacoachingu toel:

  • loote selguse eesmärkide, prioriteetide ja tegevuskavade osas
  • selgitate rollide, ülesannete ja vastutuse jaotumist meeskonnas
  • õpite teineteisega arvestavalt lahendama töö käigus üles kerkivaid eriarvamusi
  • parandate infoliikumist
  • meeskonnaliikmed mõtestavad oma töö ja isikliku panuse tähendust
  • kasvab töötajate isiklik vastutustunne ja tõuseb motivatsioon
  • tugevneb usalduslik koostööõhkkond
  • meeskond liigub pühendunult soovitud tulemuste poole

Meeskonnacoaching aitab luua kestvat muutust meeskonnadünaamikas. Coaching on protsess, mis ehitatakse üles vastavalt meeskonna vajadustele. Kohtumiste arv ja sagedus võivad erineda alates paarist kohtumisest kuni poole aasta või aastase programmini. Vajadusel põimitakse protsessi sujuvalt ka individuaalset coachingut meeskonnaliikmetele – kõik selleks, et liikuda meeskonnana heast suurepäraseks.

Mitte vähem oluline pole ka oma meeskonnale õige coachi leidmine. Kindla peale minek on, kui teed valiku sertifitseeritud coachide hulgast. Eestis tegutsevate coachide kontaktid leiad ICF Estonia lehelt. Inimlikul tasandil on aga ülioluline omavahelise klapi tunnetamine – iga coach toob koostöösse oma personaalse käekirja.

Kuidas Sina saaksid oma meeskonnas coachingut kõige kasulikumalt ära kasutada? Millest Sa alustaksid?