Kuidas kasvatada eneseteadlikkust

Eneseteadlikkus on lihtsalt öeldes iseenda tundmine – arusaamine sellest, millised on sinu uskumused ja hoiakud, mis sind käivitab ja mis tagasi hoiab, millised on sinu tugevused ja nõrkused, vajadused ja harjumused, mõtted ja emotsioonid. Ehk see, milline inimene sa oled.

Õpime end tundma samm-sammult, läbi erinevate kogemuste ja elu õppetundide, läbi enesevaatluse, analüüsi ning teiste tagasiside. Meid ümbritsevad suhtlussituatsioonid, nii kodus, tööl kui sõpruskonnas, pakuvad pidevalt võimalusi märgata meie reaktsioone ja hoiakuid. Iseasi on see, kas paneme tähele, kuidas ühes või teises olukorras reageerime või miks teatud situatsioonid või inimesed omavad meile just sellist mõju. Kas võtame aega, et märgata? Kas seame kahtluse alla, miks just nii?

Mis kasu me sellest saame, kui enda eneseteadlikkust avardame? Õpime nii paremini mõistma enda reaktsioone erinevatele olukordadele ja avastame arenguvõimalusi. See annab võimaluse teha tarku otsuseid nii iseenda kui teiste suhtes. Samuti õpime end erinevates situatsioonides paremini juhtima. Juhtima nii iseend kui teisi.

Milline on eneseteadlik inimene? Eneseteadlik inimene on näiteks keegi, kes:

  • aktsepteerib ja tunnistab oma nõrkusi ja võtab omaks tehtud vead
  • kuulab vestluses teisi osapooli ja mõistab ning aktsepteerib nende seisukohti
  • mõistab, et tema tegudel on tagajärjed ning mõtleb enne kui tegutseb
  • on emotsionaalselt tark sotsiaalsetes suhetes

Kui teadlik sina enda sisemaailmast oled? Mida sa juba praegu enda kohta õppinud ja avastanud oled?

“To become different from what we are, we must have some awareness of what we are.” Eric Hoffer

Millest võiks alustada, et iseend paremini tundma õppida?

  1. Ole uudishimulik ja tähelepanelik enda tundmuste ja käitumise osas. Märka, mis käivitab sinus erinevaid emotsioone näiteks elevust, hirmu või tasakaalukust ning millest need tulenevad. Millised need olukorrad on, mis sind just sel viisil mõjutavad? Millised on sinu käitumismustrid. Vaata nii enda sisse ent märka ka seda, kuidas teised sinuga suhestuvad. Pane tähele, kuidas sa teistele mõjud. On sinuga lihtne rääkida? Kas sa juhina soodustad avatud suhtlust ja koostööd või külvab sinu käitumine segadust ja hirmu? Millist mõju avaldad oma meeskonnale ja organisatsioonile? Millest see tuleneb?
  2. Küsi tagasisidet. See, kuidas sa iseend vaatad ja milline pilt sulle avaneb on üks tahk. Kuidas aga näevad sind sinu töökaaslased, ülemus, sinu pere või lähedased sõbrad? Võibolla see pole väga tavapärane ja igapäevane enda kohta tagasisidet küsida, ent see annab sulle olulise teise vaatenurga. Iseendas võime olla loonud pildi, mis võib aga ei pruugi ühtida sellega, kuidas teised meid ja meie käitumist tajuvad. Mis kasu sa sellest saaksid, kui seda küsiksid? Kelle tagasiside oleks sulle oluline?
  3. Tee koostööd coach’iga. Coach aitab luua sinu jaoks hinnanguvaba keskkonna, kus saad end sügavuti tundma õppida, avastada enda jaoks kasulikke arenguvaldkondi ning teha konkreetseid samme oma eesmärkide suunas. Kui sinu tööandja seda võimalust pakub, siis haara sellest julgelt kinni.

Eneseteadlikkus ei ole vaid väljavalitute jaoks. Suurem eneseteadlikkus aitab kõigil liikuda rahuldust pakkuvama elu suunas. Olgu sinu prioriteediks lähedased ja hoolivad suhted või eneseteostus ja muutuse käivitamine organisatsioonis, parem iseenda tundmine aitab sul teha tarku valikuid kõigis neis valdkondades.

Mida sina oled valmis selle nimel tegema, et end paremini tundma õppida ja saavutada soovitud muutus?