Töö kohandamine – kuidas leida enda töös suuremat tähendust

Võta hetk, et mõtiskleda koos minuga. Kuhu sa oled oma tööelus praeguseks välja jõudnud – tead sa?! Tunned sa, et oled midagi saavutanud? Oled sa saanud tegeleda sellega, mis sind inspireerib ja rõõmustab? Või ehk on midagi puudu – tühimik, mis vajab täitmist? Oskad sa täpselt välja tuua, mis puudu on? Ehk on sul kõhklusi valikute ja otsuste osas, mida sa teinud oled? Oled sa mingil maal kaotanud sihi, usu ja tähenduse? Sellisel juhul on praegu just õige aeg natuke järele mõelda.

Uuringutes on kinnitust leidnud, et oma töös tähenduslikkuse tunnetamine tõstab motivatsiooni, jõustab, suurendab tööga rahulolu. Mida saad sa ise ära teha, et kõike seda enam nautida?!

Esimese sammuna julgustan ma sind mõtlema tähendusliku karjääri idee peale.

Mida sina selle all mõtled, mida see sinu jaoks tegelikult tähendab – tähenduslik karjäär.

Soovitan vaadata kaugemale ametinimetusest ning töötasu suurusest. Näiteks, mõtle suhete peale meeskonnas. Oled sa osa tiimist, kus valitseb vastastikune lugupidamine ja austus; saad sa oma ülemusele alt üles vaadata, on sul temalt õppida? Tunned sa, et nad on sinu inimesed? Või näiteks sinu teadmised-oskused – saad sa rakendada oma tugevusi, näed sa enda jaoks piisavalt väljekutseid, on sul võimalik õppida ja areneda? Milline töö iseloom sulle sobib? Meeldib sulle, kui sinu vastutada on konkreetne kitsas valdkond või vajad mitmekülgsust ja  vaheldusrikkaid ülesandeid? Kui sa vaatad suurt pilti, siis usud sa ettevõtte visiooni, kas ettevõtte väärtused ühtivad sinu enda väärtustega, tunned sa end selles organisatsioonikultuuris hästi?

Võib-olla tuleb sulle kasuks, kui sa vastused enda jaoks kirja paned. Kui soovid, siis tee seda! Hiljem, kui sa märkmeid läbi vaatad, joonistub kindlasti välja mingi muster. Tekib selgem tunnetus, mis on sinu jaoks olulisim, millises valdkonnas on suurem tühimik ning kuhu peaksid enam oma tähelepanu tulevikus suunama.

Nüüd, kui sul on selgem arusaam hetkeolukorrast, mis siis järgmiseks? Kuidas edasi?

Mina usun, et kui sa midagi väga tahad ja oled valmis ka selle nimel tegutsema, siis sa seda ka saad. Sul on võimalik mõjutada oma töö olemust, nihutada piire – mõnes valdkonnas kindlasti, kui mitte kõigis.

Tööülesanded. Mis on sinu kirg? Pea iseendaga nõu, mida sulle tõeliselt teha meeldib. Võib-olla naudid sa väga kliendisuhtlust ning teiste abistamist või pakub sulle rahulolu protseduuride loomine ja juhendite koostamine või hoopis andmeanalüüs?! Kui hetkeks on pea tühi ja justkui ei oskagi midagi kindlat välja tuua, siis võib sulle kasuks olla, kui mõtled oma eelmise töönädala peale ning meenutad ülesandeid millega kokku puutusid ning mille tegemisest rõõmu tundsid. Jah, oma kire leidmine on oluline, ent kuskilt jookseb piir. Kui sinu mõte rändab seda rada, et sinu üks ja ainus kirg on tuulelohede lennutamine, siis seda võib olla üks ühele töö ja teenimise konteksti keeruline üle tuua.

Ja veel, mõtiskledes oma praeguse töö peale … Ära heida meelt, kui see pole seni olnud sobivaimatest sobivaim. Sul on võimalik oma oskusi arendada ning leida uut hingamist. Mis võiksid olla need sammud, mille tulemusena saaksid tunda taas suuremat rahulolu? Mida sa tahaksid muuta? Ülesannete ja vastutusvaldkondade osas on hea mõte arutada olukorda oma ülemusega või ettevõtte personalitöötajaga. Kui sa õigele inimesele oma vajadusi ja soove ei avalda, siis ei muutu kunagi midagi. Ehk leiate koos vesteldes võimalusi, kuidas saad panustada mõnes projektis, võtta vastu meelepärase lisaülesande või kasvõi pakkuda kellelegi abi oma erialateadmistega.

Suhted. Sul ei ole võimalik muuta teisi, kuid sa saad muuta iseennast, oma uskumusi ja hoiakuid. Sa saad anda oma panuse koostöösuhete loomisesse meeskonnas – suhtle teistega, paku oma abi vähem kogenud kolleegidele, jaga oma teadmisi uute töötajatega. See aitab luua usaldust, paremat teineteisemõistmist ning kokkuvõttes mõnusamat õhustikku. Usun, uus kvaliteet suhtluses pakub ka sulle endale suuremat rahulolu ning mõjutab kõiki sinu ümber.

Tähendus.  Kuidas sa oma töö tähendust tervikuna tunnetad? Millist mõju sinu töö avaldab? Sul võib olla päris keeruline näha oma töös suuremat mõju või laiemat pilti, kui keskendud kitsalt oma igapäevastele ülesannetele. Samas, kui püüad vaadata suurt pilti, võid avastada, et see, mis sulle on tundunud üha rutiinsema ja tühisemana omab suurt mõju ning mängib olulist rolli. Sa ei ole lihtsalt analüütik, sinu töö tulemus annab olulise sisendi neile, kes teevad analüüsi tulemuste põhjal ettevõtte jaoks olulisi otsuseid. Samuti ei ole sa lihtsalt klienditeenindaja – sa lahendad inimeste jaoks igapäevaelus ette tulevaid küsimusi ning mõjutad oluliselt nende meeleolu oma positiivse hoiaku ja entusiasmiga. See nimekiri on lõputu. Seega, mis on sinu töö tegelik mõju ja tähendus?! Kui avastad või mõtestad enda jaoks ümber oma töö tõelise olemuse ja mõju tunned end kindlamana ning motiveerituna.

Kui tunned, et jõud saab otsa, usk on kadunud ning mõtted keerlevad pidevalt ainult väljapääsu otsimise ja töölt lahkumise ümber, siis võta hetk, et mõelda, milliseid võimalusi sa enda jaoks eelpool toodud ideede valguses näed. Lahkumine on kõige drastilisem samm, samas mõnel juhul ainuvõimalik lahendus.

Mina usun kindlalt, et kõik inimesed on võimelised leidma tõelist rahulolu ning tähendust oma töös. See tuleb sinust enesest. See sõltub sellest, kuidas sa iseend näed ja kuidas sa oma tööd mõtestad. Jah, tuleb ette päevi, kui sa võid tunda lootusetust või hetki, kus vajad sõbralikku tuge ja julgustust – samas enamus ajast on see kinni vaid sinu enda mõtetes ja viisis, kuidas sina ise oled valinud asjadele vaadata.

Nii et alustuseks soovitaksin sul endalt küsida – mis pakub sulle sinu töös rahulolu? Kui vastus sind ei rahulda ja tunned, et midagi on siiski puudu, proovi järgida eelpool toodud ideid. Pea seejuures meeles, kui teed plaane, siis asu ka tegutsema. Kui sa ei astu samme soovitud tulemuste suunas, siis ei muutu kunagi midagi.

 

Kui soovid teema kohta pikemalt lugeda, siis pakub sulle kindlasti huvi “Job crafting and meaningful work” Berg, Dutton, Wrzesniewski.