Tulemusliku värbamise põhitõed

Mis on sinu jaoks tulemuslik värbamine? Kas tulemuslik on see, kui kuulutusele kandideerib suur hulk inimesi? Või on tulemuslik see, kui leiad suurepäraste professionaalsete oskustega spetsialisti? Minu jaoks tähendab tulemuslik värbamine seda, et leitakse sobivate oskustega töötaja, kes lisaks erialastele teadmistele sobib ka organisatsioonikultuuri ja meeskonnaga. Kuidas seda saavutada, sellest täpsemalt juba allpool.

 1. Kujunda endale selge pilt, keda sa otsima hakkad.
  Ma usun, sa ei otsi lihtsalt „augutäidet“. Sa vajad endale sobivate oskuste ja hoiakutega inimest. Mõtle läbi, millist rolli uus inimene täitma hakkab, millised on tema igapäevased ülesanded, millises meeskonnas ta tööle asub ning millised on ootused tema tulemustele aasta-paari perspektiivis.

  Sea vajadused tähtsuse järjekorda.
  Olenevalt ametikohast on sul kindlasti mitmed must-have nõudmised, milles sa järeleandmisi teha ei saa, olgu see siis näiteks spetsiifilise arvutiprogrammi oskus või kõrgharidus kitsal erialal. Lisaks oskustele hoia fookuses need hoiakud ja omadused, mis loovad hea klapi organisatsioonikultuuriga.
 1. Otsi aktiivselt ja järjekindlalt ning laienda oma haaret
  Sobivate kandidaatide leidmine võib esitada tõelise väljakutse. Tänapäeval on need otsingud kahtlemata vähemuses, kus piisab vaid kuulutuse ülespanekust. Otsing on kunst – see nõuab aega ja teadmisi. Õige inimese leidmiseks peab haare olema lai ning ei ole liialdus tõdeda, et sobivaid kandidaate tuleb tihtipeale otsida justkui nõela heinakuhjast.Panustatud aja seisukohalt on värbamise põhirõhk kandunud hindamiselt sobivate kandidaatide otsingule. Mõtle läbi kanalid, mida kasutad – tööportaalid, koostöö ülikoolidega, personaliotsingufirmad, noorte infomessid jne. Kindlasti tee enda jaoks ka kokkuvõtteid, millised neist sinu jaoks kõige paremini töötavad.
 1. Arukas hindamine
  Alusta telefonivestlustest – nii saad kiiresti täpsustada vajaliku infot võtmekompetentside osas. Kutsudes silmast silma vestlusele vaid sobilikke kandidaate säästad mõlema poole aega ning saad kiiremini hindamistega edasi liikuda.Läbimõeldud plaanita võivad intervjuud kiiresti kaotada oma eesmärgi. Enda õigele lainele viimiseks vaata veelkord läbi oma ootused uuele töötajale ning koosta küsimused tuginedes just sellele. Kindlasti saad sisukaid vastuseid ja hea ülevaate kandidaadist, kui küsid kompetentsidel põhinevaid küsimusi. Võrdlusmomenti aitab tagada sama plaani järgimine kõigi vestluste puhul. Kui sul pole palju kogemust ning tunned end vestlust juhtides ebakindlalt, aitab ettevalmistatud küsimustik sind ka hästi järje peal hoida.Täiendavad hindamisvõimalused vali lähtuvalt ametikoha spetsiifikast, eesmärk ei ole kandidaate kõikvõimalike testidega ära kurnata, vaid saada endale piisavalt infot otsuse langetamiseks. Kaalutle – ehk on mõistlik kasutada praktilist ülesannet, psühholoogilisi teste või proovipäeva?! Kõige eelneva juures pea kindlasti meeles taustauuringuid.
 1. Kaalutle ja otsusta
  Peale hindamisi peaks sul olema selge ülevaade kandidaatide tugevustest ja arendamist vajavatest külgedest. Jälgi, et sul on info kõigi varasemalt seatud must-have nõudmiste osas. Soovitan teha otsuseid tuginedes faktidele mitte meeldivusele ja kõhutundele. Lase intuitsioonil toetada tulemust, mitte seda määrata.

Lisaks eelnevale on mõned mõtted, mida on alati hea personaliotsingus meeles pidada:

 • Teadvusta, millised on sinu kui tööandja vajadused ja väärtuspakkumine. Sa võid sisimas tahta tippude tippu, kuid kaalu, kas sa tegelikult ka seda vajad?! Püüa reaalselt hinnata ka seda, mida sul on (ja mida sul tegelikult ei ole) võimalikule uuele töötajale pakkuda.
 • Lugupidav ja hooliv suhtumine kandidaatidesse on must. Sinu suhtumine loob kuvandi nii sinust endast kui ka tööandjast – mõtle, millest sinu käitumine räägib?!
 • Juhi värbamisprotsessi operatiivselt ning jaga iga etapi lõpus osapooltele koheselt tagasisidet. Ootaja aeg on pikk – võib juhtuda, et see, kes täna oli huviline võib homme vastu võtta teise konkureeriva pakkumise.
 • Värbamine on müük. Mis on sinu ettevõttes erilist, miks peaks kandidaat just sind eelistama? Läbi kogu otsinguprotsessi pead sa suutma kandidaadis sütitada soovi just sinu ettevõttesse tööle asuda.