Minust

Minu töö on seotud inimeste ja organisatsioonidega. Olen aidanud leida kõige sobivamaid kooslusi erinevatesse meeskondadesse. Mulle on iseloomulik soov püüda mõista keskkonda, milles toimetame, vaadata tervikut ning seada olukorrad õigesse perspektiivi. Sealsamas huvitab mind iga üksik indiviid, tema vaatenurgad, huvid ja püüdlused. Iseenda tööellu olen teadlikult otsinud erinevaid uusi kogemusi laiendamaks oma maailmapilti ja avardamaks piire.

Soovin toetada ja inspireerida Sind oma elus rohkem tähendust ja rahulolu leidma.

Meil kõigil on oma tee, aitan hea meelega Sinul enda oma avastada ning eesmärkide täitmiseks teadlikumaid ja enesekindlamaid samme astuda.

Töös coachina tuginen Erickson Coaching International väljaõppele The Art & Science of Coaching ja High Performance Team Coaching neurolingvistilise programmeerimise (NLP) praktiku teadmistele ning erialasele töökogemusele personalijuhtimise ja personaliotsingu valdkonnas.

ICF